Oficialios čempionato taisyklės / Official Rules of Championship

Oficialias čmepionato taisykles galite atsisiųsti iš čia.

DĖMESIO: Mieli pilotai, noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad spausdintinė šių taisyklių versija platinama nebus. Jeigu manote, kad Jums tokios reikalingos, prašau jas atsispausdinti prieš atvykstant į varžybas.
Būkime atsakingi. Saugokime aplinką ir gamtą!

Varžybų direktorius


Žemiau rasite nuorodas į visus, su varžybomis susijusius, dokumentus:

  • Sporting Code General Section (Ed. 2019 v2.1) – siunčiamės iš čia
  • Sportin Code Section 1 (Ed. April 2019) – siunčiamės iš čia
  • CIA Safety Handbook (Ed. 2019) – siunčiamės iš čia
  • CIA Competition Operations Handbook (Ed. 2020) – siunčiamės iš čia

Please find the official rules here.

ATTN.: Dear pilots, please note that I do not intend to distribute the printed version of the rules for this event. For those who think they need a printed copy, please print it before arrival.
Be responsible. Protect the environment and nature!

Event director


All related documents you can find here:

  • Sporting Code General Section (Ed. 2019 v2.1) – download
  • Sportin Code Section 1 (Ed. April 2019) – download
  • CIA Safety Handbook (Ed. 2019) – download
  • CIA Competition Operations Handbook (Ed. 2020) – download