Oficialus varžybų žemėlapis / Official competition map

Oficialų varžybų žemėlapį galite atsisiųsti iš žemiau peteiktų nuorodų:

  • OziExplorer versiją jpg formatu rasite čia;
  • CompeGPS versiją rmap formatu rasite čia.

PLT ir WPT archyvą su varžybų zona, draudžiamomis zonomis, bendrų pakilimų vietomis, bei GSM bokštais (4 v.) galite atsisiųsti iš čia.


To download the Official competition map, please follow the links below:

  • The OziExplorer version in jpg format is here;
  • The CompeGPS version in rmap format is here.

PLT and WPT archive (4th ver.) of the competition area, prohibited zones, places of common launch areas and GSM towers can be downloaded from here.